top of page
  • Aslı R. Topuz

Çakıltaşı - 1
“Aslında istediği; kendisinin kim olduğunu söyleyecek kelimeler, duyguları için bir sözlük - kendinin bir lügatını bulmaktı.”


İnsan kendini tanımak için tüm türünü, evreni ve zamanı taramak zorunda kalabilir. Ve kendi dışındaki şeylere merakının kökeni, yine kendine dair bir ipucu olabilir.

Post: Blog2_Post
bottom of page