top of page
  • Aslı R. Topuz

Çakıltaşı - 1
“Aslında istediği; kendisinin kim olduğunu söyleyecek kelimeler, duyguları için bir sözlük - kendinin bir lügatını bulmaktı.”


İnsan kendini tanımak için tüm türünü, evreni ve zamanı taramak zorunda kalabilir. Ve kendi dışındaki şeylere merakının kökeni, yine kendine dair bir ipucu olabilir.

コメント


コメント機能がオフになっています。
Post: Blog2_Post
bottom of page