top of page
  • Aslı R. Topuz

After Love

Afterwards, the compromise.

Bodies resume their boundaries.


These legs, for instance, mine.

Your arms take you back in.


Spoons of our fingers, lips

admit their ownership.


The bedding yawns, a door

blows aimlessly ajar


and overhead, a plane

singsongs coming down.


Nothing is changed, except

there was a moment when


the wolf, the mongering wolf

who stands outside the self

lay lightly down, and slept.


(By Maxine Kumin)

Aşktan Sonra


Sonrası, uzlaşma.

Vücutlar sınırlarına geri çekilir.


Örneğin, bu bacaklar benimkiler.

Kollarınsa seni geri alıyor.


Parmaklarımız, dudaklarımız

Kendi mülkiyetlerine dönüyor.


Esniyor nevresim, çarşaf,

Bir kapı yarı aralık, amaçsızca çarpıyor.


Ve uzaklarda bir yerden

Sesi duyuluyor bir uçağın.

Hiçbir şey değişmedi aslında

Tek bir an dışında;


Benliğinden çıkıp uluyan o kurt

Şimdi tüy gibi hafif, uzanmış uyuyor...Şair: Maxine Kumin

Çeviren: Aslı R. Topuz


Post: Blog2_Post
bottom of page